ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ OUTPUT ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ROC RHAPSODY

 

Το σημερινό παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον στηρίζεται στην γρήγορη, αξιόπιστη και ασφαλή παράδοση πληροφοριών διαμέσου μιας γκάμας προορισμών, συμπεριλαμβανομένων εκτυπωτών, fax servers, email, του παγκόσμιου ιστού και φορητών συσκευών.

 

Αυτές οι πληροφορίες δημιουργούνται από διάφορες εφαρμογές σε πολλαπλές πλατφόρμες δυσκολεύοντας τους Οργανισμούς να δρομολογήσουν, να διαχειριστούν και να διασφαλίσουν την παράδοση των εκτυπώσιμων και των ηλεκτρονικών αρχείων output, στους απαιτούμενους προορισμούς

 

Αυτή η έλλειψη ελέγχου μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά λειτουργικά κόστη, φτωχή εξυπηρέτηση πελατών και φτωχή γνώση του κόστους output των Οργανισμών.

 

 

Πολλοί Οργανισμοί εξαρτώνται από πολύ σημαντικά output από παλιές εφαρμογές και από επιχειρηματικές εφαρμογές (όπως ERP CRM), ωστόσο πολύ συχνά η παράδοση εγγράφων όπως ασφαλιστήρια, δελτία αποστολής, τιμολόγια ή ετικέτες με barcode, εκτυπώνονται σε εργοστάσια χωρίς κεντρικό έλεγχο. Αυτό οδηγεί σε φτωχή αξιοποίηση των συσκευών κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει στη συλλογή μη αξιοποιήσιμων δεδομένων.

 

Με κεντρικοποιημένο ΕΟΜ, οι Οργανισμοί μπορούν να ωφεληθούν από ένα μοναδικό σημείο ελέγχου για όλο το output, και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. 

 

Το EOM διασφαλίζει σίγουρη παράδοση των σημαντικών πληροφοριών και ότι τα έγγραφα καταλήγουν με την σωστή διαμόρφωση σε πολλούς τύπους συσκευών εξόδου όπως εκτυπωτές, fax, e-mail, FTP, ή το internet.

 

 

Μέσω μιας λύσης λογισμικού ανεξάρτητης από πλατφόρμες, εφαρμογές, hardware και συσκευές, το ΕΟΜ επιτρέπει την
ελεγχόμενη, σε πολλά σημεία, διανομή και δρομολόγηση του όγκου εργασίας ισορροπημένα, και την ανάκτηση σφαλμάτων εγγράφων μέσα σε όλο τον Οργανισμό.

 

 

Η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και χαρτιού επιτυγχάνεται μέσω καλύτερης χρήσης των υπάρχοντων συσκευών και μέσω της αναγνώρισης των εκτυπώσεων εκείνων που μπορούν να αποφευχθούν ή να αντικατασταθούν.

 

 

Τα IT κόστη μειώνονται μέσω απλοποιημένης διαχείρισης και ελέγχου, ενώ χαρακτηριστικά κεντρικοποιημένης ασφάλειας ΕΟΜ διασφαλίζουν την σωστή πρόσβαση και τον απρόσκοπτο έλεγχο σε όλο το ΕΟΜ του Οργανισμού.

 

Το ROC Rhapsody είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο Enterprise Output Management (EOM), που παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου όλων των διαδικασιών input/output από οποιοδήποτε server, πλατφόρμα ή συσκευή από ένα και μόνο σημείο.

 

Μέσα από ένα απλό browser interface, το ROC Rhapsody αυτοματοποιεί βασικά διοικητικά καθήκοντα και επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο για το πώς, πότε και πού θα παραδοθεί η εκτύπωση.