ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Η εφαρμογή απλών αλλά ασφαλών διαδικασιών παρέχει στην εταιρεία μας τη δυνατότητα να προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες και διασφαλίζει την επένδυση των πελατών της. Ακόμα και για το πιο μικρό έργο, την πιο απλή υπηρεσία τηρείται συγκεκριμένη διαδικαστική σειρά:

 

 

  • Συνάντηση με αρμόδια στελέχη του Οργανισμού και καταγραφή του πληροφοριακού περιβάλλοντος, των αναγκών και των απαιτήσεων, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση για την εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης.

  • Αναλυτική πρόταση-ενημέρωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και δυνατότητες της ALPACO.

  • Εντολή ανάθεσης εκπόνησης Οικονομοτεχνικής Μελέτης εκτός κι αν πρόκειται για συγκεκριμένη απλή υπηρεσία ή προμήθεια εξοπλισμού οπότε δεν απαιτείται εντολή, αλλά αποστέλλεται Οικονομική Προσφορά.

  • Παρουσίαση με οπτικοακουστικά μέσα της Μελέτης σε χώρο που ορίζεται από τον Οργανισμό και παράδοση αυτής σε έντυπη μορφή.

  • Εντολή ανάθεσης Πιλοτικού Προγράμματος– όπου προβλέπεται, ανάπτυξη και παράδοση αυτού.

  • Υπογραφή σύμβασης για την εκπόνηση του έργου όπως αυτό μελετήθηκε και αναλύθηκε οικονομικά και τεχνικά.

  • Συνεργασία με αρμόδια στελέχη και τεχνικούς του Οργανισμού κατά την ανάπτυξη του έργου και δοκιμαστικοί έλεγχοι. Παράλληλα ξεκινά η εκπαίδευση ορισμένου αριθμού τεχνικών του Οργανισμού με τη μετάδοση της απαραίτητης τεχνογνωσίας για τη Πληροφορική υποστήριξη του Οργανισμού μετά την παράδοση του έργου.

  • Παράδοση του έργου και εκπαίδευση των χρηστών – εάν απαιτείται.

  • Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος των υπηρεσιών παρέχεται η δυνατότητα της επιστροφής ορισμένου ποσού από το σύνολο της επένδυσης, καθώς στην περίπτωση ανάθεσης έργου το κόστος της Οικονομοτεχνικής Μελέτης και του Πιλοτικού Προγράμματος –όπου προβλέπεται– αφαιρείται από το κόστος του έργου.