Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ

 

Πολλές φορές τα τμήματα Πληροφορικής των μεγάλων Οργανισμών, στην προσπάθειά τους να επεκτείνουν ή αναβαθμίσουν τα πληροφοριακά συστήματά τους, χάνουν πολύτιμο χρόνο, αλλά και χρήματα μερικές φορές, καθώς απευθύνονται σε πολλούς προμηθευτές software και hardware για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους.     

                                    

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι ότι η έρευνα αγοράς που απαιτείται για να επιλεχθούν οι κατάλληλες τεχνολογίες είναι χρονοβόρα και μπορεί να καθυστερεί σημαντικά τους υπευθύνους του τμήματος Πληροφορικής από άλλες πολύ σημαντικές εργασίες τους.

 

Επιπλέον, μετά την επέκταση ή την αναβάθμιση έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα καθώς όταν θέλουν να συγχρονίσουν τα καινούργια συστήματα, πρέπει να απευθύνονται στον κάθε προμηθευτή ξεχωριστά ακολουθώντας διαφορετικές πολιτικές και διαδικασίες κάθε φορά.

 

Η μόνη λύση για γρήγορη και οικονομική επέκταση ή αναβάθμιση είναι η ανάθεση σε μια και μόνο εταιρεία να πραγματοποιήσει την έρευνα αγοράς και να συλλέξει όλα τα απαιτούμενα για την επέκταση ή αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού.

 

Με αυτό τον τρόπο οι υπεύθυνοι του τμήματος Πληροφορικής χωρίς να χρονοτριβούν και να ασχολούνται περαιτέρω, μπορούν να ενημερώνονται σε κάθε στάδιο αν το επιθυμούν από τον system integrator και να τον κατευθύνουν ανάλογα με τις επισημάνσεις τους.

 

Όσον αφορά την συντήρηση των νέων τεχνολογιών και την τεχνική υποστήριξη αυτών, αναλαμβάνει πλέον μια εταιρεία να μεσολαβεί και να συντονίζει τους προμηθευτές, καθιστώντας έτσι το έργο του τμήματος Πληροφορικής του Οργανισμού ευκολότερο και γρηγορότερο, καθώς ολοκληρώνεται με την εγγύηση ενός αξιόπιστου επιστημονικού συνεργάτη.

 

Η ALPACO έχει όλες τις ικανότητες να προσφέρει στους Οργανισμούς μια ολοκληρωμένη λύση, με την τεχνογνωσία και το επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει και να καλύψει επαρκώς και με ασφάλεια τις ανάγκες τους. Μπορεί να αναλάβει – πάντα σε συνεργασία με το τμήμα Πληροφορικής του Οργανισμού – την έρευνα αγοράς για την επέκταση ή την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων τους, την αξιολόγηση των προϊόντων και των προσφορών, την υποστήριξη και την συντήρηση αυτών και να φροντίσει για την πλήρη συμβατότητα των νέων προϊόντων με τα ήδη υπάρχοντα.

  

Μπορεί έτσι με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο να αποσυμφορήσει το τμήμα Πληροφορικής του Οργανισμού από περιττές εργασίες, αλλά να συμβάλλει σημαντικά με τη συνεργασία της μαζί του στον πλήρη τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών του συστημάτων, χρησιμοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.

 

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε οι Οργανισμοί έχουν την δυνατότητα να εκσυγχρονιστούν σημαντικά, κάνοντας κερδοφόρες επενδύσεις χωρίς να χάνουν πολύτιμο χρόνο. Οι υπεύθυνοι του τμήματος Πληροφορικής μπορούν να επωφελούνται από έναν πολύτιμο συνεργάτη ο οποίος εγγυημένα αναλαμβάνει να καλύψει κάθε ανάγκη και απαίτηση του πληροφοριακού τους συστήματος. 

Την ALPACO